Врх Добанзи Котировки де Ецономии

би админ он Новембер 13, 2008

Цонтул де ецономисире сау Цонтул де есте ун цонт Ецономии цурент, инцлус у цатегориа де продуселор ецономисире оферите персоанелор физице Си јуридице титуларе пиво унуи наст цурент ал царуи бенефициу главни Ил цонституие ремунерареа зилница солдулуи поверилац Прин аплицареа Унор стопа де добанда оферите у функции де интервалул де шуме у нези себи инцадреаза. Цу алте цувинте, есте ун цонт де ецономисире у нези Авети Прилазни ла бани у орице тренутку си у фиецаре зи примити добанда ла диспонибилул дин наст. Цеа маи импортанта царацтеристица ацестуи наст есте ца добанда ну есте импозитабила, одлу валоареа цастигулуи есте ацеласи Цу валоареа добанзии. Пентру потврђивање си лице ун врх обиецтив цонтурилор де ецономисире, ја фацут ун тур виртуелна др банцилор дин Румунију, Аванд у "бузунар" Сума де 10.000 де РОН. Продусул Банцар цастигатор есте цел царе а оферит пе периоада ДЕ О луна добанда цеа маи буна, инцлусив цомисиоанеле перцепуте де унитатеа банцара.

Сума цеа маи маре обтинута дин добанда ла луна О-де есте 102.08 рон, пентру о инвеститие у Алпха Премиер , Цонтул де Ецономии де ла Алпха Банк .
Бенефиции Алфа Премијер:
• Ну платести импозит ПЕ венитуриле обтинуте дин добанда;
• Доступ гратуит ла Алфа Кликните Сервициул де Интернет банкарство - Прин нега Поти СА ити верифици диспонибилул динара конт, СА ефецтуези все оператиуниле пе царе ле дорести си, де асеменеа, СА ИТИ верифици цастигул лунарни обтинут дин добанда працтицата прин Алпха Премиер;
• Примести гратуит ун картица Виса Елецтрон АлпхаЦард СИ Поти ОПТА пентру АлпхаЦард Виса Цлассиц сау АлпхаЦард Виса кредитних, у функции де доринта та;
• 0% цомисион де ретрагере орицанд аи невоие де бани.
Поти бенефициа де авантајеле оферите де пацхетул Алфа Премијер Даца ести лицо физица Си аи варста песте 18 ани;
Дезавантаје Алфа Премијер:
• Екиста ун сингур цомисион ануал де-де-администраре 50 РОН сау ецхивалент евра у функции де Монета алеаса пентру Алпха премијера.
Цомисионул де администраре се платесте ла 1 Децембрие ал фиецаруи, ИАР цостул де лицхидаре ал цонтулуи есте нула.

Ла Кредитна банка Европа Си Вага банка пм обтинут О добанда де 100РОН ИНТР-О Луна, аста у цондитииле у неге пе сите-ул целор доуа Банци ну есте стипулата валоареа нициунуи цомисион.
Ла Кредитна банка Европа
- Добанзиле сунт вариабиле си се АПЛИЦА инцепанд Цу подаци презентеи.
- Добанда СЕ цалцулеаза зилниц, Дар себи Инрегистреаза у Цонтул де Ецономии лунарни, у прима зи луцратоаре лунии, Песте Сума депуса.
- Добанда де наст де Ецономии се ва АПЛИЦА ла сума це депасесте нивелул полунота стабилит пентру фиецаре валуте у парте.
- Дача солдул цонтулуи де Ецономии сцаде под Сума минимума импуса ну се ва бонифица Ници О добанда.
- Оператиуни пермисе пе-де-Цонтул Ецономии: депунери, ретрагери, инцасари си Плати.
- Тоате оператиуниле де ретрагере нумерар дин Цонтул де Ецономии себи пре цомисиона у цонформитате цу Листа де таке Си цомисиоане апробата Си афисата де ла Банца подаци ефецтуарии оператиунии.

Ла Вага банка , Прин Цонтул Тренутни Специјални ,
* Ај О добанда авантајоаса апропиата де цеа Депозителор ла термен
* Поти орицанд СА фаци плати сау са ретраги нумерар
* Ај цомисион 0% до: десцхидереа цонтулуи, администрареа цонтулуи сау ретрагереа де нумерар
* Флекибилитате у утилизареа банилор: депунериле си ретрагериле дин наст лонац фи фацуте орицанд Си орице у валоаре
* Пентру десцхидереа цонтулуи есте невоие де о Доцументатие минимума:
- Тинери цасаторити: цертифицатул де цасаторие у оригиналном (вецхимеа ацестуиа СА фие де маким 6 Луни);
- Студенти: царнетул де ученик визат пе анул Университар у ЦУРС;
- Пенсионари: Ултимул талон де пенсие у оригиналу сау децизиа де пенсионаре у оригиналу.

Ла Банца Трансилваниа пм обтинут О добанда де 99,17 РОН пентру Цонтул из " Ецономии ла ведере ". Авантајеле унуи астфел де-ар фи наст:
* Добанзи семнифицатив мај мари децат ла цонтуриле цуренте
* Бенефициези де посибилитатеа ретрагерии де нумерармијлоаце де плата повикани дин монеде си банцноте. (Енг: готовина-у-руци) фара десфиинта Цонтул де Ецономии, цу цондитиа пастрарии сумеи Миниме де цонституире
* Ај аццесибилитате перманента ла бании ецономисити
* Добанда / Претул сервициулуи фацут де поверилац дебиторулуи си платит де ацеста дин УРМА пентру добанди дрептул де фолоси О сума де бани у цурсул унеи периоаде одређен. Добанда есте о цхелтуиала пентру Банца у цазул Депозителор десцхисе цлиентилор Си ун венит у цазул импрумутурилор ацордате. Добанда Лите есте добанда цалцулата ла сума Си неадаугата ла ацеаста; добанда цомпуса Цомпорта аплицареа ратеи добанзии ну нумаи ла сума инитиала ци си ла Сума цапитализата (адаугата ла сума инитиала) добанзилор. (Енг: камата) есте бонифицата лунарни, у Зиуа аферента Датеи-де цонституире си се цапитализеаза у Цонтул де Ецономии
* Добанда / Претул сервициулуи фацут де поверилац дебиторулуи си платит де ацеста дин УРМА пентру добанди дрептул де фолоси О сума де бани у цурсул унеи периоаде одређен. Добанда есте о цхелтуиала пентру Банца у цазул Депозителор десцхисе цлиентилор Си ун венит у цазул импрумутурилор ацордате. Добанда Лите есте добанда цалцулата ла сума Си неадаугата ла ацеаста; добанда цомпуса Цомпорта аплицареа ратеи добанзии ну нумаи ла сума инитиала ци си ла Сума цапитализата (адаугата ла сума инитиала) добанзилор. (Енг: камата) есте прогресива си се цалцулеаза у функции де сумеле ецономисите
* Пентру депозителе цонституите де цатре цлиентии Саи, Банца ретине СИ виреаза ла Бугетул де Стат импозитул пе добандапретул сервициулуи фацут де поверилац дебиторулуи си платит де ацеста дин УРМА пентру добанди дрептул де фолоси О сума де бани у цурсул унеи периоаде одређен. Добанда есте о цхелтуиала пентру Банца у цазул Депозителор десцхисе цлиентилор Си ун венит у цазул импрумутурилор ацордате. Добанда Лите есте добанда цалцулата ла сума Си неадаугата ла ацеаста; добанда цомпуса Цомпорта аплицареа ратеи добанзии ну нумаи ла сума инитиала ци си ла Сума цапитализата (адаугата ла сума инитиала) добанзилор. (Енг: камата)
Дезавантајеле:
-Цоборареа солдулуи цонтулуи под Сума минимума де цонституире себи ваљану десфиинтаре
- Пентру десфиинтареа Следна де ун де ла подаци цонституирии, себи перцепе ун цомисион-де-де пенализаре 0,5% аплицат сумеи Миниме де цонституире
Сума-минима пентру цонституиреа унуи наст де Ецономии: 1.000 РОН

Алте Котировки де Ецономии цу добанзи де песте 11% Гасим си ла Банца Интеса Сан Паоло (11%), Прокредит (11%), Цонтул плус де Миленијум банке (11%), Банца Романеасца (11,75%), Банцпост (11% ).

Спор ла ецономисире!

trackback } {1 трацкбацк}

Врх Добанзи Банци
11.18.08 у 8:50 ам

comment… read it below or add one } {1 коментар ... прочитајте га испод или додати једну }

админ 11.19.08 у 3:12 пм

Де есте аргументат фаптул ца студиул фост ефецтуат у периоада 14-15 новембар 2008.
Мултумесц!

Оставите коментар

Можете користити ове ХТМЛ ознаке и атрибуте: <а хреф="" титле=""> <аббр титле титле=""> <ацроним титле=""> <б> <блоцккуоте ците=""> <ците> <цоде> <дел датетиме=""> <ем> <и> Рк ците=""> <стрике> стронг

Претходни пост: Пиата ауто

Следећи пост: Ла Пакет